Nanjing Yixiou đã hoàn thành việc giao hàng và nghiệm thu một lô mới các bộ lọc hiệu suất cao cơ sở, bộ lọc hóa học, bộ lọc cuộn dây và bộ lọc gió cuộn chống cháy nổ

2019-05-18 Tin tức về công ty384 lượt xem

Một khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản nổi tiếng từ Nanjing Yixiou đã đến công ty chúng tôi để làm công việc nghiệm thu sản phẩm. Đã nghiệm thu và hoàn thành việc sản xuất toàn bộ lô hàng trước thời hạn

URL nội dung khác: www.ecolead.cn Tel: 025-57138032