บทบาทของฝักบัวลมสแตนเลสหนานจิงในอุตสาหกรรมอาหาร

22 พฤษภาคม 2019 Industry News 234 views

ชีวิตคนเราแยกออกจากเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการคมนาคมขนส่งไม่ได้ ใน 4 รายการนั้น อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริง อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชน ความปลอดภัยของอาหารมีความสำคัญมาก ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารได้เกิดขึ้น ได้รับความสนใจจากทุกประเทศ ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิตอาหารก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ ความสะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สุดสำหรับอาหาร Nanjing ฝักบัวลมสแตนเลส เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตอาหาร .

สภาพแวดล้อมในการผลิตและการแปรรูปอาหารโดยทั่วไปมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างชื้น ดังนั้น แบคทีเรียจึงแพร่พันธุ์ในอากาศได้ง่าย หากคุณไม่เลือกวิธีการฆ่าเชื้อที่เกี่ยวข้อง อาหารจะถูกปนเปื้อนอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน หลายบริษัทมีการติดตั้ง สแตนเลสนานกิง ฝักบัวลมเหล็ก อุปกรณ์ กำจัดฝุ่นและฆ่าเชื้อ เช่น ห้อง

เนื่องจากสแตนเลสไม่เป็นสนิมและป้องกันมลพิษทุติยภูมิของอุปกรณ์จึงกลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการประกอบการกำจัดฝุ่นสำหรับหลาย ๆ บริษัท ในการเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสะอาดคุณต้องผ่านห้องปลอด เชื้อ ฝักบัวลม เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าไปในห้องสะอาด , สามารถกำจัดฝุ่นและอนุภาคบนบุคลากรและวัสดุและสามารถลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดอาหาร นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถกำจัดมลพิษของคนและสินค้าภายใต้สเปรย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและสุขภาพระดับเฟิร์สคลาสของห้องปลอดเชื้อ นอกจากนี้ยังป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นขอบเขตของก๊าซกำจัดฝุ่นจึงกว้างขึ้น และการเลือกใช้ก๊าซก็มากขึ้นเช่นกัน

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องความต้องการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารจึงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ฝักบัวลมสแตนเลสมีบทบาทสำคัญมากและใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ในโรงงานแปรรูปอาหารทุกประเภท การดำรงอยู่ของมัน เป็นที่ยอมรับโดยองค์กรสำหรับผลการป้องกันการกัดกร่อนและการกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ห้องอาบน้ำสแตนเลสแบบลม ยังอยู่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ห้องอาบน้ำแบบใช้ลมแบบใช้มือขั้นพื้นฐานที่สุดไปจนถึงห้องอาบน้ำแบบใช้ลมอัตโนมัติในปัจจุบัน ในอนาคตผลการพัฒนาของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ และหน้าที่ต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ เชื่อว่าจะมีอยู่ในหลายๆ ด้าน

URL เนื้อหาเพิ่มเติม: www.ecolead.cn โทร: 025-57138032