ครัวกลางหนานจิง Ruleyuan

2019-05-20 ผลลัพธ์และ กรณี418 views

แนะนำโครงการ: บริษัทเป็นองค์กรจัดเลี้ยงขนาดใหญ่และห่วงโซ่อาหารฟาสต์ฟู้ดในหนานจิง ผู้นำของบริษัทเห็นว่าการบูรณาการและการพัฒนาขนาดใหญ่ของครัวส่วนกลางกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงและลงทุนในการทำความสะอาดที่ทันสมัยและทันสมัย โรงงานในอำเภอปูโข่ว ใช้สำหรับผลิตอาหารจานด่วนขนาดใหญ่

URL เนื้อหาเพิ่มเติม: www.ecolead.cn โทร: 025-57138032